Author Archives for mariadmin

Untitled Green, Room of Colors, 2018

Room of Colors

February 5, 2019 4:30 pm Published by Comments Off on Room of Colors

Mitä on harmaa? Minkälaisen tarinan se kertoo? Piirrän kymmenen luonnosta ja yritän hahmotella harmaata näkymättömyyttä sisälläni, mutta lopulta jään yksin keskelle tyhjää näyttämöä. Mitäänsanomattomuus ja arki tulevat ja varastavat shown. Väri on fysiikkaa, sähkömagneettista säteilyä. Se on kuin mikä tahansa satunnainen muoto, neliö tai ellipsi, itsessään merkityksetön. Merkityksen väri saa vasta, kun yhteisö tai yksilö sen sille antaa. Väri latautuu erilaisilla viesteillä ja merkityksillä eri kulttuureissa ja eri aikoina. Väritila-sarjan kuvissa tarkastelen värien kulttuurista historiaa ja käyttötarkoituksia niihin liitettyjen merkitysten ja tunteiden kautta. Väristä tuli työkalu, oikeastaan eräänlainen peli, jonka yksinkertaiset säännöt määrittelin ennalta: Maalaa aina sama viiden neliömetrin tila eri värillä. Esitä tilassa värin herättämä tunne, sen kulttuurinen, historiallinen tai subjektiivinen merkitys – tai niiden yhdistelmä. Käytä minimalistisesti lavastusta ja rekvisiittaa. Jätä värille tilaa ilmaista itse itseään. Vihreä on homeen ja maatumisen, kateuden ja kuoleman, uuden ja kestävän symboli. Haluan esittää kateutta, mutta en saa siitä otetta. En millään pysty olemaan niin hurja ja väkivaltainen, kuin miltä kateus tuntuu. Hautaan kateuteni ja väritilaan astuu vihreän historiallinen myrkyllisyys, kuolema ja uuden syntymä.

What is the color grey? What story does it tell? I make ten sketches, trying to capture the grey invisibility inside me, only to find myself alone on an empty stage. The show is stolen by meaninglessness and insignificance. Color is a physical phenomenon, electromagnetic radiation. Like a random figure, a square or an ellipse, it is meaningless in itself. Colors acquire meaning only when a community or an individual ascribe meaning to them. Colors carry different meanings and connotations in different cultures and eras. My pictures in this exhibition explore the cultural history and use of colors by examining the meanings and emotions ascribed to them. Colors became for me a tool, or actually a game with simple rules I laid down beforehand: Always paint the same five square metre space with a different color. Use the space to show the emotion evoked by the color, its cultural, historical or subjective meaning or a combination of meanings. Use only a minimum amount of scenery and props. Leave the color room to express itself. Green is the color of mould and decomposition, of jealousy and death, of newness and durability. I want to show jealousy, but I can’t get a grip on it. I simply cannot be as mad and violent as jealousy requires. I bury my jealousy, and the color space becomes filled with the historical toxicity of green, with death and the birth of new things.


Selected works

November 10, 2014 1:29 pm Published by Comments Off on Selected works

Here are some selected works from various series’ and portraits shot between 2004 -2012.


By your beings

November 10, 2014 1:29 pm Published by Comments Off on By your beings

By Your Beings deals with a dream where the protagonist goes through a world of houses, their floors and landscapes in search of herself.


My skin the earth

November 9, 2014 6:51 pm Published by Comments Off on My skin the earth

I'm fascinated by all living vanishing. This seemingly simple idea led to My Skin The Earth. The series was shot in Finland and Russia 2008-2010. I experimented with long exposure times and double exposure.


Set & Setting

November 2, 2014 6:14 pm Published by Comments Off on Set & Setting

Set & Setting is a narrative series of works, shot entirely in sets built by me. Refining a story through building and decorating sets opened another method for me. It was liberating and playful to create an environment and scene for the story to take place in. Mostly using myself as a model I could also integrate the performance to my art. Each set is a story, dealing with various global phenomenon. Set & Setting often uses naive and comical approach to tackle more in-depth viewpoints. This is helpful with the chosen thematic, inviting the audience to participate, to imagine their version of the story. The ambiguity is essential. In the end, the way we see any story unfold, varies greatly depending how we see the world. I'm intrigued by the fact that the audience see past the obvious, the set. They can create their world with given set pieces, sort of a puzzle. My interpretation of the story is always present but not forced upon the viewer.

Set & setting on sarja lavastettuja omakuvia. Jokainen kuva on oma kohtauksensa. Kuvissa esiintyy päähenkilö, jonka kautta kohtaus tai tilanne voidaan lukea subjektiivisesti. Kuvat antavat lähtötilanteen, joka lähemmin tarkasteltuna paljastaa uusia potentiaalisia tulkintoja kuville. Käytän tarinoiden sytykkeenä ympäröivän maailman tapahtumia, henkilökohtaista muistoa, tunnetta, samaistumista toiseen, kollektiivisia symboleita, ja mielipidettä. Haluan yleisemmän kannanoton lisäksi ilmaista itseäni silti olematta selvästi nähtynä. Tarinoiden sisälle rakentuu siksi myös sellaisia viestejä, jotka eivät aukea kerralla tai koskaan. Tyypillistä töilleni on päähenkilöiden kasvottomuus. Anonymiteetti, joka kuvaan luodaan kasvojen puuttumisen avulla auttaa kuvan päähenkilön etäännyttämisessä, katsoja ei pääse varmistamaan kuvan tunnetilaa päähenkilön kasvoilta, vaan hänen täytyy käyttää toisenlaisia reittejä tunteen/tilan tulkitsemiseen. Olen itse kuvissa aina kun se on fyysisesti mahdollista. Esiintymällä kuvassa itse säilytän esittävän elementin työskentelyssäni, ruumiillisen tuntuman rakennettuihin lavasteisiin ja kuvan oton hetkeen. Tämä mahdollistaa viime hetken ilmaisun ja improvisaation, joka luo kuviin odottamattomia jännitteitä.


Flower Performances

November 2, 2014 5:45 pm Published by Comments Off on Flower Performances

Flower performances is a set of self-portraits shot in natural locations with flowers. Every image has an individual story but all the pieces share common characteristics: It's about flowers, breakdown, healing and the relations between man and nature.


Visiting Burj el-Shemali

November 2, 2014 12:49 pm Published by Comments Off on Visiting Burj el-Shemali

I travelled to Lebanon in October 2011 as a guest for human rights organisation Beit Atfal Assomoud. I lived 10 days in Burj el - Shemali - A Palestinian refugee camp situated in southern Lebanon. During my stay I taught photography to the youth of the camp and learned about life at the refugee camp. Burj el -Shemali was founded in 1948. The camp holds about 20 000 people deprived of their citizen rights. This includes a ban over 70 occupations as well as the right to own land or property. Visiting Burj el Shemali - exhibition was first opened in Nunes Gallery in Helsinki in 2012.


Contact

November 2, 2014 12:47 pm Published by Comments Off on Contact

Mari  Hokkanen +358504410038 marihokk@gmail.com    


Media

November 2, 2014 12:47 pm Published by Comments Off on Media

Glasgow International review – irrepressible vitality everywhere – The Guardian, 2016 Omakuvitusta – Turun Sanomat, 2016 Merkityksellinen luonto ja arki […]


Exhibitions

November 2, 2014 12:46 pm Published by Comments Off on Exhibitions

Solo Exhibitions 2022 Kertomuksia Kellarista, Tales from The Cellar, Porvoo Art hall, Porvoo Helmenpunoja, The Pearl Weaver, Yö -gallery, Helsinki […]