Gallery view
 • Room of Colors

  2018 -

  Mitä on harmaa? Minkälaisen tarinan se kertoo? Piirrän kymmenen luonnosta ja yritän hahmotella harmaata näkymättömyyttä sisälläni, mutta lopulta jään yksin keskelle tyhjää näyttämöä. Mitäänsanomattomuus ja arki tulevat ja varastavat shown. Väri on fysiikkaa, sähkömagneettista säteilyä. Se on kuin mikä tahansa satunnainen muoto, neliö tai ellipsi, itsessään merkityksetön. Merkityksen väri saa vasta, kun yhteisö tai yksilö sen sille antaa. Väri latautuu erilaisilla viesteillä ja merkityksillä eri kulttuureissa ja eri aikoina. Väritila-sarjan kuvissa tarkastelen värien kulttuurista historiaa ja käyttötarkoituksia niihin liitettyjen merkitysten ja tunteiden kautta. Väristä tuli työkalu, oikeastaan eräänlainen peli, jonka yksinkertaiset säännöt määrittelin ennalta: Maalaa aina sama viiden neliömetrin tila eri värillä. Esitä tilassa värin herättämä tunne, sen kulttuurinen, historiallinen tai subjektiivinen merkitys – tai niiden yhdistelmä. Käytä minimalistisesti lavastusta ja rekvisiittaa. Jätä värille tilaa ilmaista itse itseään. Vihreä on homeen ja maatumisen, kateuden ja kuoleman, uuden ja kestävän symboli. Haluan esittää kateutta, mutta en saa siitä otetta. En millään pysty olemaan niin hurja ja väkivaltainen, kuin miltä kateus tuntuu. Hautaan kateuteni ja väritilaan astuu vihreän historiallinen myrkyllisyys, kuolema ja uuden syntymä.

  What is the color grey? What story does it tell? I make ten sketches, trying to capture the grey invisibility inside me, only to find myself alone on an empty stage. The show is stolen by meaninglessness and insignificance. Color is a physical phenomenon, electromagnetic radiation. Like a random figure, a square or an ellipse, it is meaningless in itself. Colors acquire meaning only when a community or an individual ascribe meaning to them. Colors carry different meanings and connotations in different cultures and eras. My pictures in this exhibition explore the cultural history and use of colors by examining the meanings and emotions ascribed to them. Colors became for me a tool, or actually a game with simple rules I laid down beforehand: Always paint the same five square metre space with a different color. Use the space to show the emotion evoked by the color, its cultural, historical or subjective meaning or a combination of meanings. Use only a minimum amount of scenery and props. Leave the color room to express itself. Green is the color of mould and decomposition, of jealousy and death, of newness and durability. I want to show jealousy, but I can’t get a grip on it. I simply cannot be as mad and violent as jealousy requires. I bury my jealousy, and the color space becomes filled with the historical toxicity of green, with death and the birth of new things.  View Photos
 • Room of Colors

  2018 -  Back to Galleries